Peki, Tevrat ve Zebur’a ne oldu?

Bazı insanlar bizlere gelip kendilerine göre mantıklı ve inandırıcı ama çok yanıltıcı bir ‘dinler dizisi’ anlatırlar: “Önce Tanrı Tevrat’ı Hz. Musa aracılığıyla Yahudi halkına yolladı ama etkin olmadığı veya hahamlar onu değiştirdikleri için ardından Zebur’u Hz. Davut’a indirdi, fakat onun geçerliliği bitince Tanrı Hz. İsa aracılığıyla Hristiyan kavmine İncil’i verdi. Yine insanların İncil’i tahrif etmeleri üzerine Tanrı sonsuza dek kalıcı olacak Kuran’ı Müslümanlara Hz. Muhammed aracılığıyla yollamaya karar verdi.”

Başta bunu belirtelim ki, böyle bir dizi ilk bakışta ne kadar hoş ve düzenli görünse de gerçek tarih böyle bir iddiayı desteklemiyor. Daha önemlisi, Tanrı gerçekten birbirini geçersiz kılan farklı vahiyleri farklı kavimlere göndermiş olsaydı, hem kafamızı adeta allak bullak etmiş hem de kendi karakteriyle ciddi bir şekilde çelişmiş olurdu. Tanrımız insan değildir ki bir süre olgunlaştıktan sonra nihayet en sonunda daha üstün ve kalıcı bir kitap çıkarsın. Allah’ın ilk sözü son sözü kadar mükemmel ve ebedi olsa gerek.

Matta 5:17
Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

Esas Tevrat ve Zebur (Eski Antlaşma) sadece Hz. Musa ve Hz. Davut’un yazmış olduğu kitaplardan ibaret değil, bundan başka, Tanrı’nın esinlemiş olduğu bir takım peygamberlerin yazıları da içermektedir (Eyüp, Süleyman, Yeşaya, Zekeriya vs.). Eski Antlaşma İsrail halkına gönderilen ve peygamberlerin yazılarını içeren 39 bölümlük tek bir Tanrı esinidir. Ayrıca, bu kutsal yazılar aynı ortak mesajı iletmekte ve birbirini geçersiz kılmamaktadır. Hatta peygamberlerin sözlerinin başından sonuna kadar İsa Mesih’i işaret ettiklerini ve İncil’in ortaya koyduğu İsa Mesih’in ölümü ve dirilişinde tamamlandıklarını güvenle söyleyebiliriz (bkz. Luka 24:25-27, Yuhanna 5:39, İbraniler 1:1-3).

Kumran tomarları arasından bulunan Yeşaya tomarı.

Kumran tomarları arasından bulunan Yeşaya tomarı.

Bu anlamda İncil (Yeni Antlaşma), Kutsal Kitap’ın ilk yarısı olan Eski Antlaşma’yı tamamlamış oldu. Her Hristiyan hem Eski, hem de Yeni Antlaşma’yı Tanrı’nın Sözü olarak kabul eder. İkisi tek bir Tanrı esinlemesi olan Kutsal Kitap’ı oluşturuyor ve birbirini destekliyor. Bu da Tanrı’nın inanılmaz bir mucizesidir ki, 66 kitapçık içeren bu kutsal eser, 2000 senelik süre içerisinde, farklı yerlerde, konumda ve durumda bulunan, Kutsal Ruh tarafından yönlendirilmiş 40′tan fazla değişik yazar tarafından yazıldığı halde, hepsi tutarlı ve uyum içerisindedir.

İncil’in olduğu gibi, Eski Antlaşma’nın da yazılarının günümüze kadar bozulmadan geldiğine dair bol tarihsel ve arkeolojik kanıtlar bulunmaktadır.[7]

________________________________________

Dipnotlar

[7] Kumran Elyazmaları – Ölü Deniz, İsrail – 1947 ve daha niceleri. Lütfi Ekinci, John Gilchrist, “Evet, Kitabı Mükaddes Tanrı Sözü’dür” Müjde Yayıncılık, 1993, Sayfa 139.