İnanç Bildirgemiz

Ücretsiz İncil

Tevrat-Zebur-İncil

KILISEMIZIN İNANCI

Mardin Protestan Kilisesi Protestan olarak anıldığı halde esasen herhangi bir mezhebe ya da merkeze bağlı değildir. Mezhepten çok kilisemiz İsa Mesih’in İncil’de açıklanan sade öğretilerine sadık kalmaya çalışan bir topluluktur. Ayrıca Türkiye’de bizim gibi birçok kilise vardır ve onlarla kardeşlik bağı içerisindeyiz. Kilisemiz özellikle samimi bir şekilde İncil’i araştırmak isteyen herkese açıktır. Bizce, din bir miras değil, kişisel bir seçimdir, dolayısıyla herkes doğduğu yer ne olursa olsun Allah’ın bağışladığı hür iradeyle tüm inançları karşılaştırıp gerçeği bulana kadar durmamalı. Çünkü eninde sonunda hepimiz Allah’a hesap vereceğiz, bu yüzden inandıklarımızdan emin olmak gerekir.

YUHANNA 8:31-32

İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler`e,
“Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz.
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi.