Asıl İncil, Barnabas İncili değil mi?

Barnabas İncili’nin İtalyanca nüshasından bir alıntı

Barnabas İncili’nin İtalyanca nüshasından bir alıntı

İnsanların zihnine yerleşmiş bir başka masal da, asıl İncil’in Barnabas İncili olduğu ve eskiden beri Vatikan’da saklandığı iddiasıdır.Türkçe’ye de çevrilen ve 222 bölümden oluşan Barnabas İncili’nin en eski nüshası İtalyanca olup 15. yüzyıla ait olduğu tespit edilmiştir, dolayısıyla İsa Mesih’in döneminde yazıldığı söylenemez. Ayrıca ilk Kilisenin döneminden 15. yüzyıla kadar Barnabas İncili’nin kullanıldığına hatta tanındığına dair ufacık bir kanıt bile yoktur.

Sanılanın aksine, bu İncil içerik bakımından çelişkilerle doludur. Buna en iyi örnek olarak, yazarın kendisini İsa Mesih’in havarisi Barnabas olarak tanıtmasıdır. Fakat İsa Mesih’in 12 havarileri arasında Barnabas adında bir şahıs gözükmüyor. Sonra daha ciddi çelişkiler de ortaya çıkıyor: Barnabas kitabının 20. bölümünde İsa’nın Celile gölünde gemiye binip Nasıra’ya gittiğini ve orada denizciler tarafından karşılandığını yazar. Bu da 25 kilometrelik bir mesafe ama bu iki yer arasında dağ ve topraktan başka bir şey yok. Bu, “Ben Adana’dan Gaziantep’e gemiyle gittim” demeye benzer. Demek ki, yazar İsrail topraklarına yabancıydı. Bir diğer çelişki şudur: Barnabas İncil’ine göre (bölüm 3 ve 217) Pontius Pilatus, İsa’nın hem doğumunda (M.Ö. 4) hem de ölümünde (M.S. 30) Yahudiye (Filistin) ilinin Romalı Valisiydi. Oysa İncil ve o dönemdeki tarihçilere göre Pilatus M.S. 26 yılında İmparator Tiberius döneminde Vali atandı (Luka 3:1). Ayrıca 1961 yılında Filistin’de arkeologlar tarafından yapılan bir kazıda Pilatus’un Tiberius döneminde Vali atandığını kaydeden bir taş levha bulunmuştur. Barnabas gerçekten İsa’nın öğrencisi olsaydı Pilatus’un Vali atandığı tarih konusunda yanılmazdı.[5]

Bu kitap önemli doktrinsel çelişkiler de içeriyor: Barnabas kitabının ilk bölümünde İsa’yı Mesih olarak gösterdiği halde bir sonraki bölümlerinde (bölüm 42, 97) İsa’nın Mesih olmadığını vurguluyor ki bu gerçek İncil’e uymamakla birlikte Kuran’a bile uymuyor. Ayrıca Barnabas 9 gök seviyesinden bahseder (bölüm 178) ama bu öğreti ancak Dante’nın “Göksel Komedi” (14.yy ait) kitabına uyar.

1 Yuhanna 4:1
Her ruha inanmayın; çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor.

Bunlar ve bunlara benzer daha birçok hatadan dolayı teologların ve tarihçilerin bu kitabı ciddi bulmamaları gayet yerindedir ki günümüzde birçok Müslüman din âlimi bile Barnabas İncil’inin 15. yüzyılda İslamiyet’e geçmiş bir İtalyan papaz tarafından yazıldığını kabul etmektedir.[6]

Aynı şekilde, son zamanlarda gündeme gelen Yahuda İncili ve benzerleri de bu sahte İnciller kategorisine girmektedir; çünkü Kilisenin ilk çağından bu yana tüm kiliselerce kullanılan, kabul edilen ve korunan tek bir İncil vardır. Zaten Mesih’in kendisi, havarileri ve ilk asırdaki Kilise önderleri birçok sahte öğretmenlerin ve uydurma İncillerin türetilip yayılacağını belirtmişlerdi (bkz. Matta 24:24, 1.Petrus 2:1). Dolayısıyla bu tür ilginç ve sahte bulgular bizi şaşırtmıyor tam aksine önceden bildirilenleri doğruluyor. Sonuçta kıstasımız Allah’ın Sözü olan orijinal ve değişmez İncil, sağlamdır ve güvenilirdir.

________________________________________

Dipnotlar

[5] R. Benson, “İncil-i Barnaba – Bilimsel Bir Araştırma” İstanbul, 1985.

[6] Süleyman Ateş, Vatan Gazetesi , 6.8.2005 tarihli köşe yazısı.